Alte fotografii

Cristina + Sorin
Nici nu se putea o încununare mai potrivită după toate fotografiile anterioare. De data asta, soarele la Peleș de-abia...